ReFocuS

Researchers’ Night project

Циљ ReFocuS проjекта и концепта Ноћ истраживача је указивање на значај науке у свакодневном животу, приближавање научног метода и начина размишљања ширем делу популације, као и упознавање са локалним истраживачима и њиховим радом. Овакав приступ би као крајњи циљ имао промоцију научне каријере међу младим и неопредељеним школарцима, и одабир научног истраживања као професије.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисиjе, потпрограм Марија Кири

Траjање проjекта: 05/2016 – 12/2017

Саjт проjекта: nocistrazivaca.rs

Контакт: Данијела Вучићевић – dvucicevic@cpn.rs

Координатор

Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”

Партнери

Природно математички факултет, Универзитет у Нишу

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Центар за промоцију науке

Опис проjекта

Тема пројекта су миграције, као веома актуелан оквир који може да прикаже науку и научнике као значајну и отворену компоненту друштва, чије идеје и резултати доприносе економском, социјалном и образовном просперитету. Прва године се реализује под називом Путеви, док је друга посвећена Народима – то су две неодвојиве компоненте миграција. Значење миграција је искоришћено како би се указало на нове трендове у науци и истраживањима. Отворена наука, мобилност научника, мултидисциплинарност и интернационалност пројеката се заснивају на миграцијама, али не само у социолошком смислу већ и на миграцијама знања, идеја и искуства. Програм је првенствено намењен ученицима основних и средњих школа, али није ограничен само на те узрасте.

Улога ЦПН-а

ЦПН води радни пакет 1, у оквиру кога су промотивне активности и израда визуелног идентитета, сајта и других визуелних материјала.

Највећи део промотивних активности се односи на организовање гостовања Научног камиона, као путујуће лабораторије, учионице и простора за радионице и трибине. У светлу теме пројекта, циљ је што већа миграција научника из престонице у друге делове Србије, како би се што већем броју посетилаца указало на важност науке, а научници приказали као ”сав нормалан свет”.

SR