Партнери

EUROPEAN NETWORK OF SCIENCE CENTERS AND MUESUMS (ESCITE)

ESCITE је европска мрежа научних центара и музеја која повезује више од 350 организациjа у преко 50 земаља, укључујући и ваневропска подручја. Од самог оснивања 1989. године, мисија ове асоцијације је да повеже и оснажи научне центре, музеје и све друге организације које учествују у процесу промоције науке и технолошких достигнућа, као и да промовише њихове активности и програме. Размена идеја и добрих пракси у домену промоције науке, као и стални дијалог између науке и друштва у сржи су постојања и деловања ECSITE-а чије је седиште у Бриселу.

Центар за промоциjу науке jе активни члан асоциjациjе од 2011. године. ECSITE једном годишње организује веома познате и изузетно посећене конференције које окупљају не само чланове асоцијације, већ и представнике јавног и приватног сектора, угледне научнике и партнере из разноврсних сфера политике, културе, науке и уметности.

ЦПН и ECSITE су партнери у два пројекта финансирана кроз европске фондове: RRI Tools и Hypatia.

Контакт: Добривоје Лале Ерић – dleric@cpn.rs

За више информација погледајте: http://www.ecsite.eu/

EUROPEAN SCIENCE EVENTS ASSOCIATION (EUSEA)

ЕУСЕА jе европска асоциjациjа научних догађаjа која тренутно броjи 107 чланова. Она представља мрежу за размену искустава у организациjи догађаjа посвећених неформалном учењу и промоциjи науке. Временом је прерасла у платформу научне комуникациjе и диjалога између грађана и научне заjеднице кроз разноврсне формате: научни парламенти, грађанске конференциjе, научни кафеи, дечjи универзитети итд.

Центар за промоциjу науке jе активан члан асоциjациjе од 2011. године. Представници чланова асоциjациjе окупљаjу се на годишњим конференцијама, презентуjући своjа достигнућа и искуства са циљем унапређивања организациjе научнопопуларних догађаjа и максималног укључивања грађана у научне садржаjе. ЕУСЕА jе члан конзорциjума броjних проjеката попут PLACES, 2WAYS и NUCLEUS, и један од основних циљева асоцијације јесте заједничко аплицирање и пројектно умрежавања за програме и позиве Европске комисије.

Контакт: Добривоје Лале Ерић – dleric@cpn.rs

За више информација погледајте: http://www.eusea.inфo/  

SCIENTIX

Scientix је највећа онлајн мрежа која окупља пре свега наставнике који предају СТЕМ области (наука, технологија, инжењерство и математика), али и многобројне истраживаче и доносиоце одлука који креирају образовне политике. Од самог почетка 2009. године, координатор пројекта, организација European Schoolnet из Брисела, развија конзорцијум који тренутно чине више од 30 министарстaва образовања и велики број професионалаца у овој области. Ова велика европска мрежа тренутно покрива око 40 земаља, преко 30 националних контакт тачака и 100 Scientix амбасадора – наставника. Онлајн платформа која представља место сусрета свих заинтересованих чинилаца и појединачних чланова броји преко 6000 регистрованих корисника и 500 пројеката који представљају примере добре праксе.

Центар за промоцију науке је крајем 2016. године постао Национална контакт тачка за Србију, за период 2017–2019. Заједно са 17 амбасадора који су изабрани од стране European Schoolnet-a, ЦПН ће у овом периоду кроз бројне активности, попут презентација, радионица, конференција и учешћa на професионалним скуповима, приближити пројекат, његове вредности и практичну корист за свакодневни рад у учионици.

Контакт: Марјана Бркић – mbrkic@cpn.rs

Scientix амбасадори:

Александар Стојковић, Ниш – aleksandars018@gmail.com

Аница Тричковић, Житорађа – anaisrdjan@gmail.com

Бојана Митрически Анђелковић, Доња Трнава – mitriceski@yahoo.com

Горица Његовановић, Београд – goricag@hotmail.com

Далибор Тодоровић, Ниш – dalitodo@gmail.com

Данило Боровница, Кикинда – danilo.borovnica@gmail.com

Дарина Пољак, Ковачица – darina.padina@gmail.com

Иван Стојановић, Кладово – ika980@yahoo.com

Ивана Пецикоза, Ваљево – stefivana@gmail.com

Јасна Марковић, Лазаревац – jasnamatematika@gmail.com

Катарина Алексић, Београд – katarina.aleksic@gmail.com

Леона Орос, Кикинда – leonaoros@gmail.com

Марија Дикић, Бојник – marijadikic73@gmail.com

Милан Цвијовић, Београд – milan.cvijov@gmail.com

Милена Младеновић, Ниш – milena.projekti@gmail.com

Милева Јелић, Бачка Паланка – jelic.mileva@mts.rs

Мирослав Грујић, Кикинда – bongruja@gmail.com

Младен Шљивовић, Зајечар – sljiva@gmail.com

Нада Стојичевић, Панчево – nada4web@gmail.com

Наталија Будински, Руски Крстур – nbudinski@yahoo.com

Наташа Мајсторовић, Рума – natasam082@gmail.com

Сања Булат, Београд – sanjabulat@outlook.com

Сања Миладиновић, Београд – sanja.miladinovic86@gmail.com

Слађана Јовић, Ниш – slajovic@gmail.com

Снежана Богавац Михајловић, Алексинац – hajlosne@gmail.com

Снежана Тошовић, Чачак – snezana.matematika@gmail.com

Соња Шумоња, Ниш – ssumonja@gmail.com

Тања Олеар Гојић, Београд – t.olear.gojic@ gmail.com

SR