CREAT-IT

Implementing Creative Strategies into Science Teaching

CREAT-IT пројекат је посвећен оснаживању вештина наставника природних наука у основним и средњим школама, кроз обогаћивање наставе елементима креативног стваралаштва, уметничких поступака и мултидисциплинарне сарадње.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Коменијус програм (Comenius)Европске комисије

Траjање проjекта: 11/2013 – 10/2015

Саjт проjекта: www.creatit-project.eu

Координатор

Stord/Haugesund University College – HSH, Норвешка

Партнери

University of Exeter, Велика Британија

Elinogermaniki Agogi, Грчка

Science View, Грчка

Forma Scienza, Италија

Центар за промоцију науке, Србија

Опис проjекта

У окружењу у коме креатори образовних политика имају тенденцију да сузе фокус наставе на листе чињеница и формула, а наставни метод на пренешоње информација на површан и изолован начин, не постоји много простора за подстицање радозналости и развој критичког мишљења међу ученицима. Као одговор на то настао jе CREAT-IT проjекат са циљем подизања свести наставника о могућностима савремених педагошких пракси. У оквиру њих су развијена три основна CREAT-IT наставна модула – Напиши научну оперу, Научно позориште и Научни кафе за младе, која прате концепт учења увиђањем (енгл. IBSE – Inquiry Based Science Education).

Центар ѕа промоцију науке је водио систематску евалуацију предложеног педагошког оквира, наставних модула и пратећег материјала, као лидер шестог радног пакета (WP6). Евалуативне активности подразумевале су квантитативно и квалитативно испитивање учесника CREAT-IT радионица током целог пројекта.

SR