Friend2U

Researchers’ Night project

Циљеви FRIEND2U пројекта су да разбије и демистификује сталне и поновљене стереотипе о истраживачима, да прикаже стварне научнике који раде у Србији и да их ангажује и укључи у пројекат како би се повећала њихова видљивост у друштву. Факултет техничких наука је окупио снажан конзорцијум како би реализовао активности у четири града у Војводини током Ноћи истраживача 2014. и 2015. године: Нови Сад, Суботица, Зрењанин и Панчево.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисиjе, потпрограм Марија Кири

Траjање проjекта: 05/2014 – 12/2015

Саjт проjекта: nocistrazivaca.rs

Координатор

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Партнери

Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину

Удружење научних комуникатора

Креативно-едукативни центар

Центар за промоцију науке

Опис проjекта

Разноврстан и примарно интерактиван програм укључује извођење експеримената у којима учествује и публика, интерактивне експонате и визуелне изложбе, планетаријумске пројекције, занимљиве квизове и игрице за младе, креативни и уметнички програм, актуелне трибине и дискусије, састанке и директну комуникацију с научницима. За ово су одабране атрактивне локације и места на којима се петком увече окупља знатан број људи – тргови, улице, и трговачке зоне,као и културни центри и образовне установе.

Улога ЦПН-а

Главна улога Центра јесте подршка реализацији програмских активности токомНоћи истраживача, и гостовање у четири укључена града са садржајима попут мобилног планетаријума, интерактивних експоната, научних експеримената и радионица, и научнопопуларних предавања.

SR