VR4Clima

Подизање свести о климатским променама и природним катастрофама коришћењем виртуелних светова

Циљ пројекта је да подстакне ученике да постану еколошки свесни појединци који доносе одрживе изборе и смањују свој угљенични отисак. Промовишући образовање о одрживости кроз интеграцију дигиталних алата у STEAM предмете, пројекат укључује креирање 3Д игре о одрживости, VR курса и креирање графикона микроклиме европских градова. Поред овога, планиране су обука за наставнике и европско такмичење одрживих школских дворишта креираних у 3Д-у, како би се подигла свест и унапредило STEAM образовање.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Еразмус+

Траjање проjекта: 12/2023 – 06/2026

Саjт проjекта: /

Kонтакт: Јована Јанков – jjankov@cpn.rs

Координатор

Универзитет у Тесалији, Грчка

Партнери

VRAcademi Limited, Ирска

16th Experimental Primary School of Lamia, Грчка

Основна и средња школа са домом ученика ”Петро Кузмјак”, Руски Крстур, Србија

National Technical University Of Athens, Грчка

Центар ѕа промоцију науке, Србија

Опис пројекта:

Пројекат VR4Clima усмерен је на подизање знања и важности одрживости, подршци извођењу и развоју STEAM наставе, и унапређење компетенција и дигиталне писмености наставника. Кроз интеграцију STEAM предмета са позитивним праксама у домену климатске писмености, и дигиталним и технолошким оквиром, наставници и ученици ће се укључити у иновативне пројектне активности. Пројекат укључује развој 3Д игре посвећене питањима одрживости, креирање микроклиматског дијаграма и курс виртуалне реалности (VR) како би ученици могли да дизајнирају одржива школска дворишта. Обука наставника биће спроведена за VR курс, док ће за ученике бити организовано европско такмичење за одржива школска дворишта у 3Д окружењу. Поред тога, две едукативне посете и размене наставника и ученика биће организоване у партнерским школама у Србији и Грчкој.

Улога ЦПН-а:

Примарна улога Центра је организација школског такмичења на европском нивоу, кроз вођење радног пакета 4. Ученици основних и средњих школа из целе Европе биће позвани да креирају одрживо школско двориште са најнижим угљеничним отиском, користећи алате за 3Д дизајн. Њихова решења ће бити постављена унутар виртуелног света, компјутерски симулираног окружења на интернету.

SR