BESTPRAC

BESTPRAC jе инициjатива коjа има за циљ унапређење стања у области административне подршке транснационалних истраживачких проjеката стварањем мреже истраживачких администратора.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: COST акциjа у области научно-техничких истраживања

Траjање проjекта (ЦПН учешће): 01/2018 – 10/2019

Саjт проjекта: www.bestprac.eu

Контакт: Марина Костић – mmatovic@cpn.rs

Чланови мреже

Поjединци из 37 COST земаља

Координатор акције: Анђела Пепић

Лидери радних група

Радна група за администрациjу: Edwin Kanters

Рaднa групa зa финaнсиje: Мaрija Шоla Спaсић

Рaднa групa зa прaвнe пословe: Sarah Dello

Опис проjекта

BESTPRAC jе мрежа административног, финансиjског и правног особља у оквиру универзитета и истраживачких институциjа, коjи обављаjу послове подршке проjектима финансираним средствима Европске униjе. Главни циљ постоjања мреже jе размена искустава, развоj добрих пракси и повећање ефикасности у области истраживачке администрациjе. Мрежа jе подељена у 3 групе које се баве администрациjом, финансиjама и правним пословима. Група за администрациjу покрива питања у вези са свеобухватним управљањем екстерно финансираних истраживачких проjеката, укључуjући фазе пре и након добиjања средстава. Група за финансиjе третира питања коjа се односе на финансиjске аспекте припреме и спровођења европских проjеката, док се група за правне послове бави питањима
повезаним са правним оквиром проjеката.

Улога ЦПН-а

Центар за промоциjу науке активно учествуjе у праћењу и организовању радионица, тренинг школа и обука из области финансиjског управљања на међународним проjектима. У оквиру проjекта BESTPRAC улога ЦПН-а jе организација тренинг школе под називом “How to manage key financial tasks for H2020 European research and innovation projects: Finance for Beginners”, одржaне у jуну 2018. годинe. Ангажман Центра је директно повезан са сталном подршком Мрежи финансијских менаџера ЕУ пројеката.

SR