О сектору

Међународна сарадњa

Од свог оснивања 2010. године, Центар за промоциjу науке активно развиjа своjу међународну сарадњу, наjпре кроз укључивање у сродне европске и глобалне асоциjациjе, учешће на конференциjама и разноврсним догађаjима коjи окупљаjу сличне организациjе, и реализовање заjедничких планова и програма.

Од свог оснивања 2010. године, Центар за промоциjу науке активно развиjа своjу међународну сарадњу, наjпре кроз укључивање у сродне европске и глобалне асоциjациjе, учешће на конференциjама и разноврсним догађаjима коjи окупљаjу сличне организациjе, и реализовање заjедничких планова и програма. Паралелно се креће и са учешћем у проjектним конзорциjумима и апликациjама. Први проjекат у коме Центар учествуjе била jе Ноћ истраживача 2012. године под називом „FRIEND2YOU“, финансирана кроз ФП7 програм Европске комисиjе. Координатор проjекта jе био Факултет техничких наука из Новог Сада. Након тога Центар значаjно развиjа своjу сарадњу, и активно партиципира и аплицира за проjектна финансирања кроз различите ЕУ програме – ФП7, ЛЛП Комениjус, Еразмус+, Креативна Европа, КОСТ и Хоризонт 2020. Почевши од 2014. година, Центар постаjе редовни учесник већег броjа проjеката коjи се баве разноврсним темама попут (не)формалног образовања, примене концепта „Одговорног истраживања и иновациjа“ (енгл. Responsible Research and Innovation – RRI), родног оквира, етике, интердисциплинарне сарадње научника и уметника… У последње две године, уз фокус на научнoj комуникацији као кровнoj делатности ЦПН-а, најзаступљенији су пројекти посвећени научном образовању, односно савременом СТЕМ образовном моделу (енгл. STEM – Science, Technology, Engineering, Math). Као одговор на захтеве сложеног учешћа у проjектима и све већи броj разноврсних активности, средином 2015. године се формира Сектор за међународну сарадњу, како би се обjединили аплицирање, управљање и координациjа европским проjектима, и како би се побољшали умрежавање и повезивање са сродним партнерима и асоциjациjама. Tоком 2018. године, Центар за промоцију науке започeo је рад на девет нових пројеката који се баве низом тема од друштвеног значаја, а посвећени су научном образовању намењеном свим генерацијама, повезивању уметности и науке, научноистраживачкој делатности, али и климатским променама и вештачкој интелигенцији као темама којe обликују нашу садашњост али и будућност. Кроз ове пројекте Центaр је освојио буџет укупне вредности од пола милиона евра. Шест пројеката добило је финансирање кроз програм Хоризонт 2020, уз по један из Креативне Европе, Еразмус+ и КОСТ оквира. Пројекте воде организације из Ирске, Аустрије, Немачке, Пољске, Белгије и Србије, а у њима, поред бројних европских, учествују и партнери из далеких крајева и култура попут Јапана, Канаде, Јужне Африке или Грузије.
Центар jе тренутно (август 2022) партнер у 14 активних европских проjеката и инициjатива. Укупан број пројеката у којима је ЦПН учествовао откако су започете активности у области међународне сарадње и европских пројеката је 50, што је, када се у обзир узму величина Центра и број запослених и ангажованих колега, јединствен и изузетан резултат на нивоу читаве Србије па и шире.

SR