LOESS

Пројекат LOESSLiteracy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health (Подстицање писмености o здрављу земљишта кроз оперативни образовни екосистем друштвених актера) анализира, обједињује и прави пресек тренутног нивоа знања о земљишту на свим нивоима образовања у Европи, уз развијање разноврсних и иновативних приступа, наставних програма и ресурса, укључујући и Атлас образовања о земљишту. Пројекат се спроводи кроз успостављање локалних акционих тимова у 15 земаља Европе, према Cop (Community of Practice) методологији.

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт Европа програм Европске комисије

Трајање пројекта: 06/2023 – 05/2026

Сајт пројекта: loess-project.eu

Контакт: Ирена Шујдовић − isujdovic@cpn.rs 

Координатор

Wissenschaftsladen Bonn, Немачка

Партнери

EUN Partnership AISBL, Белгија

Vettenskap & Allmänhet, Шведска

Universitaet Innsbruck, Аустрија

Universita degli studi di Sassari, Италија

Justinmind SL, Шпанија

Technological University Dublin, Ирска

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Словачка

Wageningen University, Холандија

Viesoji Istaiga Socialiniu Inovaciju Institutas, Литванија

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Пољска

Controvento, Италија

Associacio Catalana D’universitats Publiques, Шпанија

Ans Egitim Hizmetleri Yonetim Danismanligi, Турска

Universita Degli Studi Di Brescia, Италија

Universitaet Vechta, Немачка

Apopsi, Грчка

The Queen’s University of Belfast, Уједињено Краљевство

Budapesti Corvinus Egyetem, Мађарска

Центар за промоцију науке

Опис пројекта

Пројекат LОЕSS мапира, повезује и ангажује бројне актере и професионалце у локалним заједницама 15 земаља учесница пројекта, како би пружио преглед тренутног нивоа знања о земљишту на различитим нивоима образовања, и развио разноврсне образовне садржаје. Кроз пројекат се разматрају образовне потребе ученика, студената и младих професионалаца, као и друштава широм Европске уније и земаља придружених програму Хоризонт Европа, укључујући и Србију. Пројекат истражује зашто се постојећи материјали не користи у адекватној мери, уз креирање иновативних образовних курсева и модулa о тлу, укључујући и апликације урађене у технологијама виртуелне реалности и проширене стварности. Ови ресурси се усмеравају на различите фазе образовања и повезују са глобалним и локалним изазовима климатских промена, губитком биодиверзитета и Циљевима одрживог развоја Уједињених нација (SDGs).

Улога ЦПН-а

Центар за промоцију науке води радни пакет усмерен на  изградњу капацитета и креирање промотивних кампања пројекта. Како би се обезбедила ефикасна дисеминација, употреба и експлоатација алата, знања и искустава, користиће се разноврсни медијски канали, активности умрежавања и методе за достизање различитих актера и циљних група. Заједно са већином партнерских организација, ЦПН ће креирати и имплементирати четири циљане, наменске кампање са циљем активног коришћења развијених модула и материјала.У Србији, ЦПН ће окупити и укључити локалну заједницу према CoP методологији, реализујући бројне пројектне активности, пружајући редовне консултације и повезујући различите актере и заинтересоване стране. Такође ће се организовати онлајн радионица за уреднике, новинаре и продуценте ТВ програма и часописа за децу и младе, и међународни летњи камп за младе из Југоисточне Европе.

SR