Мрежа финансијских менаџера

Мрежа финансијских менаџера међународних пројеката

Центар за промоцију науке је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја током јуна 2015. године расписао конкурс за обуку финансијских менаџера међународних пројеката. На отворени позив се јавило 150 кандидата од којих је, након селекције и разговора, изабрано њих 22. Одабрани кандидати су у периоду од септембра до децембра прошли јединствену теоријску обуку и једномесечни практични рад са менторима на ЕУ пројектима који се спроводе у националним оквирима. 20 кандидата је успешно завршило програм и они чине неформалну Мрежу финансијских менаџера ЕУ пројеката у Србији.

Обука је била посвећена водећим европским програмима – Хоризонт 2020, Еразмус+ и Креативна Европа. Програм је био конципиран тако да су полазници имали прилике да уче и да се упознају са основама управљања на међународним пројектима, затим са делокругом рада сектора Министарства за међународне пројекте, као и са примерима добрих пракси у Србији. Акценат је, пре свега, стављен на припрему буџета у пројектним апликацијама и на финансијску имплементацију међународних пројеката код нас. На обуци су као гостујући предавачи учествовали експерти из партнерских институција Центра, из Аустрије, Словеније и Грчке.

По завршетку обуке, ЦПН је започео организацију догађаја широм земље на којима се промовише Мрежа финансијских менаџера, као и бројне могућности пројектног аплицирања и рада на пројектима у Србији. Уколико желите да дођемо и до вас, само нам пошаљите захтев на доњи контакт и уговорите нашу посету!

SR