RRING

Responsible Research and Innovation Networked Globally

Циљ пројекта RRING јесте мапирање, повезивање и оснаживање различитих глобалних пракси које својим садржајем, начелима и циљевима одговарају европском RRI концепту. У коначном, RRING пројекат ће покушати да успостави универзалне критеријуме и номенклатуру кроз Циљеве одрживог развоја Уједињених нација (Sustainable Development Goals – SDG).

Подаци о проjекту

Извор финансирања: Хоризонт 2020 програм Европске комисиjе

Траjање проjекта: 05/2018 – 04/2021

Саjт проjекта: http://www.rring.eu/

Kонтакт: Добривоје Лале Ерић – dleric@cpn.rs

Координатор

University College Cork, Ирска

Партнери

UNESCO, Француска

Careers Research and Advisory Centre (Vitae), Велика Британија

Meiji University, Јапан

South African Agency for Science and Technological Advancement, Јужна Африка

International Consortium of Research Staff Associations, Ирска

University of Bradford, Велика Британија

DeMonford University, Велика Британија

Radboud University Nijmegen, Холандија

Rhine-Waal University, Немачка

Wageningen University, Холандија

Anglia Ruskin University, Велика Британија

National Research Council, Италија

Fraunhofer Fraun, Немачка

Centre for Latin American Research and Documentation, Холандија

State Fund for Fundamental Research, Украјина

Dublin City University, Ирска

University of Madrid, Шпанија

University of Vilnius, Литванија

Earth System Governance – Future Earth, Шведска

China Research Institute for Science Popularization, Кина

American Association of the Academy of Science, Сједињене Aмеричке Државе

National Postdoc Association, Сједињене Америчке Државе

Technology Information Forecasting & Assessment Council, Индија

World Federation of Science Journalists, Канада

African Observatory in Science Technology and Innovation, Екваторијална Гвинеја

Центар за промоцију науке, Србија

Опис проjекта

Пројекат RRING је посвећен актуелном европском концепту Одговорног истраживања и иновација (Responsible Research and Innovation – RRI) које је стратешки постављено као оквир за науку, истраживања и иновације унутар програма Хоризонт 2020. Циљ пројекта RRING јесте мапирање, повезивање и оснаживање различитих глобалних пракси које својим садржајем, начелима и циљевима одговарају европском RRI концепту. У коначном, RRING пројекат ће покушати да успостави универзалне критеријуме и номенклатуру кроз Циљеве одрживог развоја Уједињених нација (Sustainable Development Goals – SDG). У оквиру пројекта RRING до краја године започиње глобално мапирање добрих пракси заснованих на овом приступу, уз коришћење посебно креиране методологије. Једна од основних вредности пројекта јесте стварање глобалне мреже и базе RRI пракси и чинилаца, који ће захваљујући улози и позицији УНЕСКА остати трајна вредност и након окончања пројекта. Паралелно ће се радити на изради стратешког документа, заснованог на процесу мапирања, дијалога са професионалном заједницом и издвајању најбољих пракси, приступа и резултата. Методолошка анализа ће се фокусирати на четири тематске, односно научноистраживачке области: информационо-комуникационе технологије (ИКТ), енергија, управљање отпадом и био-економија.

Улога ЦПН-а

Улога Центра за промоцију науке се умногоме ослања на улогу коју је Центар имао унутар великог европског пројекта RRI Tools, где су мапиране добре праксе и развијени алати за имплементирање RRI концепта у различитим друштвеним оквирима и међу различитим професионалним заједницама у пет земаља региона. Кроз учешће у RRING пројекту, Центар ће наставити рад са регионалним партнерима, проширити поље деловања и сарадње и на Румунију и Мађарску, дајући јасан печат ширег региона Југоисточне Европе на европско и глобално мапирање и позиционирање RRI концепта, сродних научноистраживачких оквира иодговарајућих пракси.

SR