topLevelPage

People

Добривоје Лале Ерић Руководилац Сектора за међународну сарадњу Контакт: dleric@cpn.rs Слободан Цоба Јовановић Креативни директор Контакт: slobodan.jovanovic@coba.rs Владимир Цицвара Техничка […]

Read More

Regional cooperation

Посебно важан и истакнут сегмент међународне сарадње представљају партнерства, заједнички рад и гостовања у ширем региону Југоисточне Европе, с посебним […]

Read More

Visits

Гостовања Посебно значајан сегмент међународне сарадње представљају партнерства, заједнички рад и учешће у различитим програмима у ширем региону Југоисточне Европе, […]

Read More

Initiatives

Иницијативе Са развојем међународнe сарадњe и стицањем искуства у припреми и руковођењу европским пројектима настају иницијативе са циљем бољег умрежавања […]

Read More

About

Међународна сарадњa Од свог оснивања 2010. године, Центар за промоциjу науке активно развиjа своjу међународну сарадњу, наjпре кроз укључивање у […]

Read More

Projects

Центар за промоцију науке активно партиципира и аплицира за проjектна финансирања кроз различите ЕУ програме – ФП7, ЛЛП Комениjус, Еразмус+, […]

Read More
EN